Jokaisella asiakaslehden tekijällä on on oma tapansa briiffata yrityksen omaa väkeä tai ulkopuolisia toimittajia juttujen kirjoittajiksi. Kirjoittajan perehdyttäminen jutun ydinajatukseen, tavoitteisiin ja lukijan toiveisiin ei ole aina helppoa.

Tällainen yksinkertainen juttubriiffi auttaa jäsentämään ajatuksia ja viestimään niitä kirkkaina eteenpäin. Ja samalla jää selkeästi mustaa valkoiselle siitä, mitä on tilattu.

Mainokset