Asiakaslehden toiminnan mittaaminen on aina hyödyllistä. Prosessin kuprujen, lukijan palvelemisen tai tavoitteiden toteutumisen tutkiminen laskee pitkässä juoksussa kustannuksia, vähentää työmäärää ja tekee lehdestä toimivamman markkinoinnin työkalun.

Tässä kolme toisiaan täydentävää mittaustapaa:

1. Lukijatutkimus.

Perinteinen lukijatutkimus pitää pintansa. Mutta sen perusteella ei oikeastaan voida tehdä kuin yksi päätelmä: Meneekö lehti perille? Jos tulokset ovat huonoja, syy voi olla osoiterekisterin aukoissa, tai heikossa asiakkaan tuntemisessa. Mutta muuta lukijatutkimuksella ei saada selville. Jos tulos on kasipuoli, kaikki on niiltäosin kunnossa.

2. Prosessikysely.

Ovatko kaikki lehdentekoon osallistuvat tyytyväisiä prosessiin? Ovatko aikataulut, lukijan toiveet ja lähettäjän tavoitteet selkeitä? Kuinka prosessia voisi yksinkertaistaa? Kysymällä prosessin toimivuudesta voidaan lehdentekoa helpottaa jokaisen numeron kohdalla.

3. Vaikutustutkimus.

Toteuttaako lehti sille asetettuja tavoitteita? Vaikuttaako lehti ihmisten mielikuviin ja käyttäytymiseen toivotulla tavalla? Tämän mittaaminen on hyvin tärkeätä. Vastaukset ohjaavat koko lehtiprosessia tavoitteiden mukaiseksi. Sen lisäksi markkinoinnin ja viestinnän on helpompi saada koko organisaatio mukaan lehdentekoon, jos sen tiedetään toimivan myynnin ja brändinrakentamisen välineenä.

Mainokset