Viime viikolla Lehdentekijät ilmoitti yt-neuvotteluistaan. Uusimmassa journalistissa oli asiakaslehtialalta uusi tuhkanheittoja:

Acacom. Asiakas- ja yritysjulkaisuja tekevässä yhtiössä on käyty neuvotteluja säästöistä, jotka koskevat koko henkilöstöä.”

Edita Publishing. Yt-neuvottelut ovat alkaneet tänään.”

Sanoma Magazines Finland. Yritysjulkaisuissa on alkanut kahta SJL:n jäsentä koskeva yt-neuvottelu.”

90-luvun alun lamasta asiakaslehtiala selvisi melko vähillä vaurioilla.
Mikä on muuttunut noista ajoista?

  1. 90-luvulla lehti koettiin jatkuvuuden symbolina, eikä sitä uskallettu lakkauttaa. Pelättiin asiakkaille lopettamisesta välittyvää viestiä. Nykyään lehtiä ei enää tehdä ikuisiksi, vaan lyhyen tähtäimen markkinoinnin välineiksi.
  2. Ala oli paljon kapeampi. Kilpailu oli kevyempää ja katteet olivat suurempia.
  3. Internet tuli. Markkinointipanostusten siirtämisellä nettiin uskotaan saavutettavan enemmän tehoa pienemmillä kustannuksilla.

On mielenkiintoista nähdä, kuinka tämä talouden käänne muokkaa koko alaa.

Mainokset