Tässä pähkinänkuoressa näkemyksemme asiakaslehden rakentamisesta.

Vaihe 1: Tavoitteet

1.1 Määritä lehden tavoitteet.
1.2 Priorisoi ja rajaa.
1.3 Päätä jo aluksi, kuinka onnistumista mitataan.
1.4 Suunnittele prosessi, jonka edetessä tavoitteet eivät katoa.tavoitteet

Vaihe 2: Lukijat

2.1 Päätä, kenelle lehteä tehdään.
2.2 Priorisoi ja rajaa.
2.3 Varmista, että jakelu vastaa priorisointeja.
2.4 Löydä lukijan tärkeimmät toiveet lehdelle.
2.5 Suunnittele prosessi, joka toteuttaa lukijan toiveet.

lukijat

Vaihe 3: Konsepti

3.1 Luo lehdelle rakenne, joka toteuttaa tavoitteita.
3.2 Valitse juttutyyppeihin kirjo, joka palvelee kaikkia lukijoita.
3.3 Luo lehdelle rytmi, visuaaliset linjaukset ja kerrontatyyli.

konsepti

Vaihe 4. Sosiaalinen media

4.1 Käytä työkaluja, jotka päästävät lukijat mukaan lehtiprosessiin.
4.2 Suunnittele prosessi, joka synnyttää muutakin kuin lehden.

sosiaalinen_media

Mainokset