Puolustusvoimien johtamisjärjestelmäkeskuksen uusi lehti on nähnyt päivänvalon!

Konsernimme Zeeland Society on reilu vuoden päivät ollut puolustusvoimien yhteistyökumppani. Tämän yhteistyön puitteissa on nyt syntynyt ensimmäinen asiakaslehti.

Päätoimittaja, eversti Pertti Hyvärisen mukaan lehden julkaisemiselle oli ”sekä työntöä, että vetoa”.

Vuoden 2007 alussa toimintansa aloittaneella PVJJK:lla on edelleen tarve tehdä itseään ja palveluitaan tunnetuksi niin puolustusvoimien henkilökunnan kuin yhteistyökumppaneiden keskuudessa. Toisaalta PVJJK:n asiakkailla on tarve saada oman työnsä kannalta relevanttia tietoa keskuksen toiminnasta. Tähän tilanteeseen on kiitollista tehdä lehteä.

Me Maggiessä olemme tottuneet toimimaan hyvin erilaisten yritysten kanssa. Mutta kukaan meistä ei ole tätä ennen palvellut puolutusvoimia. Siksi projekti on ollut meille hyvin mielenkiintoinen.

PVJJK on ihanteellinen asiakas. Tuskin missään muussa organisaatiossa tavoitteet, vastuut ja työnjako ovat näin selkeät. En muista, että minkään lehden ensimmäinen numero olisi syntynyt näin sujuvasti. Kiitos siitä Pertille ja Maijalle.

Koko lehti on luettavissa ja jaettavissa Issuussa.

Mainokset