Luulen, että S-ryhmän vaihteessa pirisee tällä viikolla. Sen verran erikoinen on viimeisin Yhteishyvän kansi.

Jonkun mielestä kansi saattaa tuntua jopa pelottavalta.

Tämä on tuskin ollut tekijöiden toivoma tunnetila.

Miksi asiakaslehtien kansissa käytetään niin usein repparikuvaa, vaikka hyvin tiedetään, että studiokuvalla päästään hallitumpaan, laadukkaampaan ja aikakauslehtimäisempään tulokseen?

Syitä voi olla ainakin 3:

  1. Tilannekuvalla halutaan viestittää aitoutta ja arkisuutta.
  2. Lehtikonseptiin ei ole määritetty kansijuttuja, joista kuvataan erikseen studiossa kansivaihtoehdot. Kansikuvaksi valitaan sisällöstä ”parhaiten kanteen sopiva kuva”.
  3. Kantta ei ole vakioitu, eikä sen mielikuvatavoitteita priorisoitu.

Tässä tapauksessa kansi ja otsikko sopivat hyvin yhteen:
”Kuinka kauan maito säilyy?”

Mainokset