Me Maggiessä haluamme käyttää hyviä valokuvia. Me Maggiessä haluamme työskennellä hyvien valokuvaajien kanssa.

Mutta millainen on tänä päivänä hyvä valokuva?

Itsestään selvää, että kuvan pitää olla teknisesti laadukas ja briiffin mukainen. Asiakaslehdessä kuvan pitää tietenkin välittää asiakkaan määrittämää mielikuvaa ja arvomaailmaa.

Mutta tämä ei riitä. Kuvan pitää olla tehokas.

Yritysten sukeltaessa yhä syvemmälle sosiaaliseen mediaan ne tarvitsevat kaiken mahdollisen aineiston erilaisissa muodoissa kommunikoidakseen monipuolisesti useissa verkostoissa. Yritys tarvitsee materiaalia omaan käyttöönsä, mutta toivoo myös, että materiaali leviää edelleen asiakkaiden, kumppaneiden ja ventovieraiden jakamana ja muokkaamana.

Tällaisessa maailmassa ainoa tehokas valokuva sellainen, jonka jakamisen esteinä ei ole epäselvyys julkaisuoikeuksista tai kustannuksista.

Hyvä valokuva on tehokas valokuva. Ja hyvä valokuvaaja on sellainen, joka ymmärtää sosiaalisen median tarpeet ja tietää, että laajalle leviävä kuva toimii myös hänen mainoksenaan. Me Maggiessä haluamme käyttää tällaisia valokuvaajia.

Mainokset