Maggie hallitsee kaikenlaisen sisällöntuotannon, sisältöanalyysit, -strategiat ja -prosessit. Olemme jakaneet tekemisemme seuraavien otsikoiden alle. Palveluksiamme voi helposti ostaa erillisinä palasina tai suurempina kokonaisuuksina.

Workshop: Kaupallisten ja mielikuvallisten tavoitteiden määrittely.
Kartoitus: Yksilön hyötyjen määrittely.

Lehtianalyysi: Yrityksen nykyisten lehtien sisältö.
Verkkosisltöjen analyysi: Yrityksen verkkosivujen nykyinen sisältö.
Sosiaalisen median analyysi: Henkilökunnan some-läsnäolo. Sisältöjen määrä. Keskusteluiden sävyt.

Workshop: Yrityksen tavoitteiden vaikutus välinevalintoihin ja sävyihin.
Kartoitus: Asiakkaiden eniten käyttämät verkkopalvelut ja mediat.

Lehtikoulu sujuvaan prosessiin.
Some Dive. Hyppy suoraan someen! Lue lisää täältä.

Asiakaslehdet:
Prosessin määrittely.
Asiakas- ja henkilöstö-lehden tuottaminen.
Sisällön tuottaminen lehden rinnalla muihin medioihin.

Verkkosisällöt:
Prosessin määrittely.
Sisällön tuottaminen yrityksen saiteille ja intraan.

Sosiaalinen media:
Somestrategia.
Prosessin määrittely.
Facebook-sisällöntuotanto.
Sisällöt muihin palveluihin.

Tutkimus: Vaikutukset yksilöiden käyttäytymiseen ja mielikuvaan yrityksestä.
Sisäinen kysely: Vaikutukset tulokseen ja asiakaskäyttäytymiseen.